EUROGAP 2006 yılında UDK (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) olarak kuruldu.TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından
akredite olarak Türkiye genelinde kamu kuruluşları ve özel sektöre yönelik denetim ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
EUROGAP Uluslararası MLA (Multilateral Agreement) Çok Taraflı Anlaşmasına göre Türkiye ve tüm ülkelerde sertifikasyon hizmeti verebilmektedir.

EUROGAP Belgelendirme faaliyetleri kapsamında; yönetim sistemleri denetim ve belgelendirme faaliyetleri ve genel katılıma açık eğitim faaliyetleri yer almaktadır.

EUROGAP Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri, gerçekleştirdiği tüm belgelendirme faaliyetleri kapsamında tüm müşterilerine aynı mesafede durarak, Tüm Uygunluk Değerlendirme Sistemleri’nin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standartlarına uygun olarak belgelendirme hizmetlerini gizlilik ve tarafsızlık değerlerinden ödün vermeden sunmayı amaçlamakta ve bu konuda her türlü kaynağın teminini sağlamayı ve mevcut kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket ortakları, aynı zamanda kuruluş bünyesinde belgelendirme faaliyetleri kapsamında Baş denetçi olarak görev yapmaktadırlar

Reklamlar